Soutěže

17. září 2012

Organizační řády školních soutěží

V příloze naleznete organizační řády školních předmětových a uměleckých soutěží.

20. října 2017

Úspěšní žáci a studenti z celostátních soutěží převzali ocenění

Nejúspěšnější řešitelé předmětových a odborných soutěží se 11. října 2017 společně s ředitelkami a řediteli středních a základních škol sešli v sále zastupitelstva na krajském úřadě, kde převzali od hejtmana Josefa Bernarda a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové ocenění ...

13. října 2016

Ocenění úspěšných žáků předmětových a uměleckých soutěží

Úspěšné řešitele předmětových a odborných soutěží a také soutěží uměleckých ocenil v úterý 11. října 2016 na krajském úřadě náměstek hejtmana Jiří Struček, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje na celostátních a mezinárodních kláních ...

27. září 2012

Na Krajském úřadu Plzeňského kraje byli oceněni nejúspěšnější žáci

V pátek 27. října 2012 se na Krajském úřadu Plzeňského kraje konalo setkání nejúspěšnějších řešitelů předmětových a odborných soutěží a účastníků celostátních kol uměleckých a speciálních soutěží, kteří reprezentovali Plzeňský kraj...

02. října 2014

Přijetí a ocenění nejúspěšnějších žáků ve školních soutěžích

Nejúspěšnější žáky z celostátních a mezinárodních kol předmětových, řemeslných a uměleckých soutěží přijal a ocenil hejtman Plzeňského kraje, pan Václav Šlajs, a náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, pan Jiří Struček.