Soutěže

Podpora zájmové činnosti

Písemné žádosti se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 31. 1. 2020.

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2019/2020

V příloze naleznete PROPOZICE následujících soutěží - Dějepisné olympiády, Zeměpisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, SOČ, Soutěže v programování, Evropy ve škole, Pythagoriády, Frankofonie a Daniela. Dále projektu Talnet.

Vyhodnocení škol v soutěžích - školní rok 2018/2019

Výsledky soutěže "O nejúspěšnější školu, školské zařízení v soutěžích" v Plzeňském kraji v kategoriích: gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, úplné základní školy, základní umělecké školy, dětské domovy za školní rok 2018/2019.

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem

Písemné žádosti do druhého kola se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 30. 9. 2019.

Vyhodnocení škol v soutěžích - školní rok 2018/2019

V soutěži „O nejúspěšnější školu“ Plzeňského kraje jsou základní školy, gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, základní umělecké školy a dětské domovy vyhodnocovány podle dosažených úspěchů v krajských kolech soutěží v závislosti na počtu žáků školy.