Soutěže

01. října 2018

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2019/2020

V příloze naleznete PROPOZICE následujících soutěží - Dějepisné olympiády, Zeměpisné olympiády, Olympiády v českém jazyce, Soutěží v cizích jazycích, SOČ, Soutěže v programování, Evropy ve škole, Pythagoriády, Frankofonie a Daniela. Dále projektu Talnet.

09. září 2019

Vyhlášení soutěží a přehlídek 2019/2020

MŠMT každoročně zveřejňuje ve Věstníku MŠMT seznam podporovaných soutěží a přehlídek. Seznam vyhlášených soutěží pro školní rok 2019/2020 naleznete v příloze.

07. listopadu 2012

Vyhodnocení škol v soutěžích - školní rok 2018/2019

Výsledky soutěže "O nejúspěšnější školu, školské zařízení v soutěžích" v Plzeňském kraji v kategoriích: gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, úplné základní školy, základní umělecké školy, dětské domovy za školní rok 2018/2019.

20. října 2017

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem

Písemné žádosti do druhého kola se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 30. 9. 2019.

02. listopadu 2018

Vyhodnocení škol v soutěžích - školní rok 2018/2019

V soutěži „O nejúspěšnější školu“ Plzeňského kraje jsou základní školy, gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, základní umělecké školy a dětské domovy vyhodnocovány podle dosažených úspěchů v krajských kolech soutěží v závislosti na počtu žáků školy.