Soutěže

Soutěže ve školním roce 2020/2021

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT upřesnil organizátorům soutěží aktuální postoj k organizaci soutěží a přehlídek od 1. 9. 2020.

Harmonogram okresních a krajských kol soutěží 2019/2020

Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů také na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele.

Metodický průvodce k zajištění soutěží

Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek konaných v roce 2020 je určený pro organizátory soutěží a přehlídek.

Proplácení jízdného na soutěžích a olympiádách v roce 2020

náhrada prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem na okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a zpět se bude hradit na základě přefakturování nákladů proplaceného vysílající školou

Organizátoři okresních a krajských kol školních soutěží

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží jsou pověřena střediska volného času v Plzeňském kraji (DDM Blovice, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).