Sociální věci

01. dubna 2019

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů. Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2019 již počítat.

27. března 2019

Krajský projekt prevence kriminality Daleko hleď

Projekt Daleko hleď, který v Plzeňském kraji realizuje již od roku 2015 odbor sociálních věcí společně s místní pobočkou organizace Člověk v tísni, o. p. s., byl jako jediný z České republiky zařazen do Work Programme 2019 (plán aktivit pro rok 2019) v rámci Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN). EUCPN je mezinárodní fórum, fungující od roku 2001, které je zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti především na úrovni výměny dobré praxe.

28. února 2019

Krajský program prevence kriminality 2018

V roce 2018 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2018 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2018“ a „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy V.“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

17. prosince 2018

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 (Program PK 2019).

02. srpna 2018

Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, vyhlásilo Výzvu k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2018 (ECPA - European Crime Prevention Award). Cena, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma...