Sociálně-právní ochrana dětí

11. května 2020

Víkendový pobyt - Nadační fond Vrba

Nadační fond Vrba poskytuje praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi. V současné době připravuje víkendový pobyt pro výše zmíněné rodiny. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

30. ledna 2020

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ukládá orgánu sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.

11. června 2018

10 let od založení Robinsona

Na Den dětí, v pátek 1. června 2018, slavil Robinson v Klenčí pod Čerchovem významné jubileum. Celých deset let od svého založení!

04. března 2014

„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje “

Krajský úřad Plzeňakého kraje zahájil realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje".