Smlouvy dráha

Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě č.18-41

Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. 18 -41 naleznete zde.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020-2022

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji

Smlouva o veřejných službách na linku R25 Plzeň - Most a její dodatky

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň - Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) včetně jejích dodatků

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na trati č. 170 Plzeň - Cheb

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na trati č. 170 Plzeň - Cheb