Informace pro žadatele o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019

obrazek
06. listopadu 2020 08:56, Jana Černá

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství č. j. 54708/2020-MZE-16221 ze dne 16. 10. 2020 si Vás dovolujeme informovat o stanovení poměrné výše přiznání finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

S ohledem na objem alokovaných rozpočtových prostředků budou finanční příspěvky podané v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (č.j. 33707/2020-MZE16221), část A - Obecné podmínky, odst. 3, písm. f) a Organizačními pokyny, bod 5) přiznány v poměrně nižší výši.

Poměrné snížení finančních příspěvků, které odpovídá 24,62 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa), bude provedeno sníženou sazbou finančního příspěvku ve výši 300 Kč/m3.

Poměr snížení požadavku byl stanoven jednotně pro všechny žádosti.