Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

19. prosince 2019 14:06, Ing. Milena Nová

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/rozpocet-plzenskeho-kraje.

V listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování, číslo dveří E 402.