Sběr podkladů pro úpravy rozpočtů přímých výdajů na rok 2020

27. srpna 2020 07:44, aktualizováno 07. září 2020 07:29, Mgr. Pavlína Faitová
Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Čl. VI odst. (1) Směrnice MŠMT č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice č. j. MSMT-32965/2019, provede odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje na vrub nebo ve prospěch rezervy úpravy rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2020 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na území Plzeňského kraje.

Za tímto účelem bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi prostřednictvím systému Kevis. Systém bude aktivován k 7. 9. 2020 a ukončen k 11. 9. 2020. Podrobné informace jsou zveřejněny v podobě „Pomůcky“.

Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému Kevis, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Doporučujeme příspěvkovým organizacím si písemnou podobu sběru vytisknout (tisková sestava RTF pod vyplněnou tabulkou v odkazu „zobrazit panel s dalšími akcemi“) a založit pro svou další potřebu.

Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování všech pokynů v „Pomůcce“, která obsahuje konkrétní pokyny pro zpracování podkladů.

Soubory ke stažení