Registrace rodinných firem - informace Ministerstva průmyslu a obchodu

04. března 2020 Ing. Renata Valešová
Od března se rodinné firmy a živnosti mohou registrovat a snáze se tak dostat k podpoře státu. Službu oficiálně ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustila Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Ze 100 % se tak naplnilo jedno z deseti opatření živnostenského balíčku, který má snížit administrativu podnikatelům a živnostníkům. Rodinné firmy, které jsou základem obslužnosti regionů, nositeli tradic a vyhledávanými zaměstnavateli tak nově mohou získat osvědčení, díky kterému dosáhnou na další benefity.

„Ihned poté, co jsem nastoupil na MPO, jsme zahájili systematickou podporu rodinných firem. Loni v květnu se ukotvila definice, díky které bude možné rodinné podniky lépe podporovat formou pobídek,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Dobrovolná registrace, kterou spouštíme s AMSP ČR, pak představuje vstupenku k tomu, že rodinné firmy budou od dubna moci žádat o bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky u ČMZRB.“
Ministerstvo průmyslu a obchodu také ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo v rámci stávajícího programu Záruka 2015 až 2023 možnost čerpat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity, které souvisí s převodem obchodního podílu. Záruky se budou poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč. Bezúročné úvěry budou poskytované až do výše 60 mil. Kč. Rodinné firmy mohou o podporu za zvýhodněných podmínek žádat od 1. dubna 2020. Podrobnosti jsou k dispozici zde: https://www.cmzrb.cz/en/zverejnili-jsme-vyzvy-k-programum-pro-rodinne-firmy/. 
Od 1. března 2020 je na stránkách AMSP ČR - http://amsp.cz/registrace-rodinnych-podniku/ - spuštěna registrace rodinných obchodních korporací a rodinných živností, které splňují definici rodinného podnikání - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/rodinne-podnikani/definice/ - dle vládního usnesení. Žadatel se zaregistruje online, stáhnout si může i potřebné formuláře vč. příloh pro doložení vztahů k rodinnému podniku a ověřování rodinných vazeb. Rodinná obchodní korporace po vyplnění vše zasílá datovou schránkou na AMSP ČR, rodinná živnost, která nemá datovou schránku, pak s ověřeným podpisem na kontaktní e mail AMSP ČR. Registraci rodinného podniku či živnosti schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, AMSP ČR, Hospodářské komory ČR a ČMZRB. Za registraci je stanoven poplatek od 200 Kč do 3 000 Kč podle velikosti firmy (počtu zaměstnanců). Výsledkem registrace je Osvědčení AMSP ČR na 3 roky o splnění definice a zapsání rodinné obchodní korporace či rodinné živnosti do Registru rodinných podniků ČR na portálu MPO -  https://www.businessinfo.cz/.
Podrobnosti k registraci na AMSP a službám ČMZRB už tento pátek, tedy 6. března 2020, představí v hlavní budově MPO Na Františku 32, Praha 1 zástupci MPO a AMSP ČR. Na akci se lze registrovat na emailové adrese: biedermannova@amsp.cz. Seminář začíná v 10.00 hodin a je zdarma.