Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

25. ledna 2018

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje byla oficiálně ustavena 7. ledna 2015. Jedná se o platformu sestavenou z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje.