Realizace Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2019

obrazek
24. ledna 2020 06:40, Ing. Pavlína Kučerová

V roce 2019 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2019 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2019“, „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI.“ a „Plzeňský kraj - KPBI: Semináře na nelegální on-line obsah“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.


Plzeňský kraj - Daleko hleď 2019
Cílem projektu Daleko hleď 2019 bylo předcházet kriminalitě dětí a mládeže zaměřením se na jejich smysluplné trávení volného času, osobní rozvoj a rozvoj sociálních
a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení možností uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě. Prostředkem k zajištění tohoto cíle byla realizace sociálně-preventivních aktivit v podobě volnočasových aktivit, odpoledních klubů, docházky do zájmových kroužků, kurzu osobnostně-sociálního rozvoje, rodičovských skupin a individuální podpory rodičů, podpory prostřednictvím dobrovolnické sítě. Všechny plánované aktivity se uskutečnily. U dětí, které byly do projektu zapojeny intenzivněji a dlouhodoběji (zejména formou individuální podpory ze strany dobrovolníků, docházkou do volnočasových klubů), je možno vidět pozitivní rozvoj sociálních a vzdělávacích kompetencí, které v důsledku vedou ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se ve vzdělávacím systému i osobním životě. Je zcela evidentní, že je nezbytná dlouhodobá kontinuální práce přizpůsobená věku cílové skupiny, v ideálním případě je potřeba jednotlivé aktivity kombinovat, aby bylo možné včas reagovat na případné potřeby a změny. Aktivit se celkově zúčastnilo 95 dětí a 14 dospělých. V průběhu projektu nebylo zaznamenáno, že by se někdo z účastníků dopustil protiprávního jednání. Projekt se byl zaměřen na prevenci kriminality, garanci práce s rodiči dětí a mladistvých do projektu zapojených a kladl důraz na důležitost školní docházky a vzdělání.
Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI.
Oblast informačních a komunikačních technologií je jedna z nejdynamičtějších oblastí života. Bylo ale třeba věnovat odpovídající pozornost rovněž hrozbám a nebezpečím spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií. Případy trestné činnosti páchané v prostoru informačních a komunikačních médií jsou stále častější. Projekt si kladl za cíl snížit preventivní cestou tato rizika. Tento cíl byl naplněn. Projekt proběhl v celé České republice, soutěž pak ve dvanácti krajích České republiky, celkem se do projektu na webových stránkách www.kpbi.cz zaregistrovalo cca 37.000 a úspěšně ho vyřešilo 21.700 účastníků.
Plzeňský kraj - KPBI: Semináře na nelegální on-line obsah
V rámci projektu bylo realizováno 8 seminářů pro žáky základních škol v Plzeňském kraji a 1 seminář pro zástupce policie ve Středočeském kraji, který operativně nahradil plánovaný seminář v Plzeňském kraji, ve kterém o něj vedení policie neprojevilo zájem. Cíle byly naplněny. Projekt proběhl v Plzeňském kraji s účastí cca 240 žáků a 20 učitelů základních škol a ve Středočeském kraji s účastí 40 policistů.