Projekty

10. prosince 2010

Výsledky výzvy k podání nabídky

Výsledky výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úředě Plzeňského kraje"

22. listopadu 2010

Dotazy k veřejné zakázce

Další zodpovězené dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu "Aktivity v rámci projektu Personální startegie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK"

12. listopadu 2010

Výzva k podání nabídky

Dne 12.11.2010 byla na http://www.esfcr.cz/zakazky/aktivity-v-ramci-projektu-personalni-strategie-efektivni zveřejněna výzva k podávání nabídek na dodávku služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Peronální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje".

13. června 2016

Ukončení projektu Transparentní Plzeňský kraj

Na konci dubna 2015 Plzeňský kraj dokončil projekt Transparentní Plzeňský kraj. Klíčovým výstupem projektu je Strategie transparentního Plzeňského kraje, která byla zpracována v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií Ministerstva financí z roku 2012.

12. ledna 2015

Transparentní kraj v newsletteru Ministerstva vnitra ČR

V newsletteru Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR byl v čísle 4/2014 publikován článek o projektu Transparentní Plzeňský kraj.