Programy podpory rozvoje podnikání

COVID II

Vláda ČR schválila již druhý program související s řešením nouzového stavu

Úvěr COVID - bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru

Českomoravská záruční a rozvojová banka spouští úvěr COVID

Registrace rodinných firem - informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Byl splněn jeden z bodů balíčku pro podnikatele

Živnostenský balíček

Živnostenský balíček MPO obsahuje desatero úkolů a jejich řešení

Podpora podnikání

Informace týkající se podpory podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů.