Prevence kriminality

13. prosince 2019

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

14. září 2016

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.

29. září 2014

Obezřetnost se vyplácí - příručka

Obezřetnost se vyplácí - příručka

17. prosince 2018

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 (Program PK 2019).

27. března 2019

Krajský projekt prevence kriminality Daleko hleď

Projekt Daleko hleď, který v Plzeňském kraji realizuje již od roku 2015 odbor sociálních věcí společně s místní pobočkou organizace Člověk v tísni, o. p. s., byl jako jediný z České republiky zařazen do Work Programme 2019 (plán aktivit pro rok 2019) v rámci Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN). EUCPN je mezinárodní fórum, fungující od roku 2001, které je zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti především na úrovni výměny dobré praxe.