Plzeňský kraj

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2009

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2008

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2009

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2008