Plzeňský kraj

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2012

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2011

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2011

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2010

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtu vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2010