Plzeňský kraj

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2014

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2013

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2014

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30.6.2013

Statistika zemědělských podnikatelů

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31.12.2012