Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

04. prosince 2019 Ing. Bc. Tomáš Krásný

V souladu s § 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 19. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174, Škroupova 18, Plzeň.

Doba konání: 16. prosince 2019 od 10.00 hod.

Program zasedání je uveden níže v příloze.

Podkladové materiály na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje jsou zveřejněny na webových stránkách Plzeňského kraje: http://usneseni.kr-plzensky.cz/Vzhled/NavrhyZastupitelstvo.aspx

Soubory ke stažení