Oblast ekonomická

06. ledna 2020

Sběr podkladů k rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2020

Sběr podkladů pro tvorbu rozpisu rozpočtu přímých výdajů a pro zpracování závěrečné zprávy a souhrnného vyúčtování dotace vybraných rozvojových programů za Plzeňský kraj se uskuteční v termínu od 6. 1. 2020 do 13. 1. 2020 prostřednictvím systému KEVIS.