Obchodní rada Ruské federace navštívil Plzeňský kraj

21. července 2020 15:35, Mgr. René Zeithaml

Na krajském úřadu se v úterý 21. července 2020 setkala náměstkyně hejtmana vykonávající funkci hejtmana s obchodním radou Ruské federace v ČR Sergejem Bezrukovem. Setkání se zúčastnila i členka Rady Plzeňského kraje a ředitelka Krajské hospodářské komory Radka Trylčová a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Petr Chvojka.

Hlavním tématem jednání byla podpora podnikání a vzájemné obchodní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty v Plzeňském kraji a Rusku, možnosti získávání státních obchodních zakázek pro naše firmy a podpora turistiky. Obě strany informovaly také o dopadu koronavirové krize.

Ruská federace má hodně programů na podporu obchodních projektů, byznysu a výroby v různých oblastech. Pro Čechy se nabízí hodně příležitostí. Český inženýr myslí podobně jako ruský inženýr. V Rusku platí, že česká pracovní síla je velice kvalitní,“ uvedl Sergej Bezrukov. Marcela Krejsová navrhla uspořádat pro podnikatele v regionu summit, kde by byly všechny obchodní příležitosti s Ruskem prezentovány.Galerie