Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací Plzeňského kraje na rok 2020

22. listopadu 2019 Ing. Zuzana Stelzerová
Na základě ust. § 28 odst. 1 a ust. § 28a odst. 1 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele č. 3/2019, který schválila dne 24. 6. 2019 Rada PK usnesením č. 3561/19, jsou v Příloze č. 1 uvedeny návrhy rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem.

Soubory ke stažení