Nařízení hejtmana Plzeňského kraje - používání ochranných prostředků dýchacích cest ve veřejné dopravě

18. března 2020 Ing. Bc. Tomáš Krásný

Hejtman Plzeňského kraje podle § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů nařizuje s účinností od 00:00 hodin dne 19. 3. 2020 zákaz vstupu, pohybu a pobytu cestujících ve všech prostředcích veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městské hromadné dopravy měst, na území Plzeňského kraje bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné materiály).

Plné znění nařízení níže v příloze:


Soubory ke stažení