Nabytí právní moci změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov"

07. ledna 2020 Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 18. 12. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 29. 11. 2019 pod č.j.: PK-ŽP/17141/19.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 11 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Závod na výrobu svařovaných komponentů Holýšov“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost EvoBus Česká republika s.r.o., s přiděleným IČO 25657704.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době. Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení