Místní akční skupiny (MAS)

12. listopadu 2019

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 – schválení dotací

Usneseními Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje byly schváleny dotace pro místní akční skupiny a mikroregiony působící v regionu.

30. dubna 2019

Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 – vyhlášení programu

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 3298/19 ze dne 29. 4. 2019 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019. Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu jsou k dispozici v příloze tohoto článku.