Mimořádné opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví

06. března 2020 Eva Mertlová

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo mimořádná opatření pro všechny osoby, které se vrací z Itálie.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným bezkontaktním přístupem, svému praktickému lékaři. Ten pak nařídí karanténu, vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti.

"Především bych chtěl apelovat na všechny, aby nejezdili v této chvíli do Itálie, aby tak zbytečně nevystavovali sami sebe ale i další lidi nebezpečí nákazy virem COVID-19. Dále všem doporučuji, aby se vyhnuli místům s vysokou koncentrací lidí a především dbali zvýšených hygienických opatření (dezinfekce, mytí rukou atd.),“ uvedl hejtman Josef Bernard. Při případných zdravotních potížích během 14 dnů po návratu, tj. při výskytu kašle, horečky, dušnosti je třeba volat na tel. číslo 112.

Doporučujeme veřejnosti sledovat aktuální informace na stránkách mzcr.cz.
Přesné znění mimořádného opatření MZČR najdete zde.