Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020 - vyhlášení

16. prosince 2019 14:40, Ing. Josef Kuželka

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4255/19 ze dne 09.12.2019 pravidla dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“ (dále jen „program“).

Důvody podpory stanoveného účelu:
• podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje
• vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje
• oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty – tematické okruhy:
I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu (rozpočet akce nesmí přesáhnout 200.000 Kč), které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design
V roce 2020 nebudou podporovány:
• doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter
• plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce apod.
• kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé
• akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.)
• jarmarky, trhy

II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž směřují k veřejné prezentaci (jedná se o podporu činnosti v průběhu celého roku, nelze žádat pouze na jednu akci)

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.
Souhrn všech poskytnutých dotací z veřejných zdrojů na projekt nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt.
Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Okruh I.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15.01.2020 do 31.07.2020 do 14.00 hodin.
Žádost musí být v aplikaci podána vždy před zahájením realizace daného projektu.

Okruh II.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 15.01.2020 do 30.04.2020 do 14.00 hodin.


Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.
Kontaktní osoby – administrátoři dotace:

Mgr. Jana Stachová
Oddělení kultury – č. kanceláře 459
Telefon: +420 377 195 395
GSM 777 353 690
E-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz  

Mgr. Pavlína Steidlová
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: +420 377 195 799
GSM 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz  

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru – č. kanceláře 460
Telefon: +420 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz  

Časový harmonogram dotačního programu:
16.12.2019 – vyhlášení a zveřejnění Programu
15.01.2020 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
30.04.2020 – uzávěrka podávání žádostí (Okruh II)
18.05.2020 – rozhodnutí RPK – Okruh II + 1. sběr Okruh I
08.06.2020 - rozhodnutí ZPK – 1. sběr (Okruh I)
31.07.2020 – uzávěrka podávání žádostí (Okruh I)
24.08.2020 – rozhodnutí RPK – 2.sběr (Okruh I)
07.09.2020 – rozhodnutí ZPK – 2.sběr (Okruh I)
31.12.2020 – konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce
15.01.2021 – mezní termín pro úhradu nákladů vzniklých příjemci v prosinci 2020
03.02.2021 – termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Soubory ke stažení