Kalendář akcí

10. ledna 2020

KONTEXT – 2. ročník Krajské on-line soutěže má své vítěze

Ve dnech 9. a 10. ledna 2020 proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni finále Krajské on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu, zkráceně KONTEXT. Soutěž KONTEXT pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

10. ledna 2020

Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje

Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje je název projektu, který byl Plzeňským krajem realizován v roce 2019 a který byl finančně podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování.

16. prosince 2019

10 let spolupráce dvou škol - SOŠ a SOU Sušice s VHS im Landkreis Cham, e.V.

Vedení škol a učitelé SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham, e.V. si připomněli 10 let vzájemné spolupráce. Za tu dobu se realizovaly 4 vzájemné projekty. Ten zatím poslední s názvem Budoucnost utváříme společně – kulturní a profesní výměny v regionu S

26. září 2019

SOU elektrotechnické Plzeň je koordinátorem mezinárodního projektu v programu Erasmus+

Projekt "Je to náš svět - starej se o něj" v rámci programu Erasmus+ chce odhalit dopad lidské činnosti na naši planetu a ukázat, co můžeme udělat pro zajištění udržitelné budoucnosti. Členy projektu jsou školy z Polska, Itálie, Španělska a SOUE je jeho autorem a koordinátorem...

17. října 2019

Mezinárodní projekt za účsti SOU elektrotechnického Plzeň

Cílem projektu „Odlišní, ale společně“ je proměnit multikulturní prostředí na mezikulturní, ve kterém se lidé patřící k různým etnickým skupinám navzájem váží. Proto je nutné zapojit studenty do aktivit zaměřených na poznání a respektování specifických tradic k etnikům žijícím v celé Evropě...