Inspirativní posezení s Ivanou Bartošovou

22. května 2020 Mgr. Jana Filípková

Hlavním hostem „Inspirativního posezení pro ředitele a učitele“, které pořádala místní akční skupina Český Západ, byla náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Tématem setkání, které proběhlo ve čtvrtek 21. května 2020 v Městském muzeu ve Stříbře, bylo „Jak se vyrovnat s návratem do škol“.


Ivana Bartošová jako jeden z aktérů organizačních činností seznámila přítomné, jak kraj právě v oblasti školství zvládal období koronavirové krize.


„Školství se výrazně změnilo,“ vyzdvihla Ivana Bartošová, „neboť vzdělávání na dálku otevřelo prostor k systémovému využívání digitálních technologií ve výuce. Rozvinula se metodická diskuse mezi učiteli, sdílely se zkušenosti a nápady, zjišťovaly se názory žáků. Tato jedinečná šance zmodernizovat vzdělávací procesy by neměla být promarněna“.

„Pro děti zaměstnanců vybraných profesí jsme zajistili otevření „krizových“ mateřských škol. Ve dvou středních školách zřizovaných Plzeňským krajem se zahájilo organizované šití roušek, otevřela se databáze dobrovolníků, posléze vznikla potřeba 3D tisku komponentů pro výrobu ochranných štítů, což rovněž zajišťovaly naše střední školy,“ přibližuje Ivana Bartošová dění prvních dnů po uzavření škol. „Kraj poskytoval také metodickou podporu školám při dálkovém vzdělávání a ve spolupráci s Gymnáziem Františka Křižíka byla zahájena streamová výuka. Řešili jsme i provoz a zabezpečení dětských domovů ochrannými prostředky. Probíhaly on-line porady s řediteli škol, řešily se legislativní změny provozu škol, organizace jejich znovuotevření, přijímacího řízení, maturit a závěrečných zkoušek.“


Na závěr setkání seznámila náměstkyně hejtmana přítomné i s nově vydaným metodickým materiálem „Návrat do škol“. Ten byl předán organizátorům k rozeslání a je zároveň zveřejněn na webových stránkách kraje. Měl by napomoci nejen pedagogům k zvládnutí poměrně náročné situace současného návratu dětí do škol.


Galerie