Ekonomika

04. ledna 2019

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcím na rok 2019

Dne 19. prosince 2018 byl schválen zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, jehož součástí v Příloze č. 6 je i finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí. Rozpis pro jednotlivé obce Plzeňského kraje na rok 2019 je uveden v příloze tohoto článku.

03. ledna 2018

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí na rok 2018

Dne 19. prosince 2017 byl schválen zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, jehož součástí v Příloze č. 6 je i finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí. Rozpis pro jednotlivé obce Plzeňského kraje na rok 2018 je uveden v příloze tohoto článku.

14. května 2008

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

Informace k přezkoumávání hospdaření obcí a DSO dle zákona 420/2004 Sb.

14. ledna 2011

Informace k účetní závěrce za rok 2010

Informace k účetní závěrce za rok 2010 pro účetní obecních a městských úřadů, DSO a příspěvkových organizací PK

15. prosince 2008

Rozhodnutí Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí k vydaným metodickým příručkám

Rozhodnutí Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí k vydaným metodickým příručkám Systém kumulované výhry - JACKPOT a kumulovaná výhra - JACKPOT a Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů.