Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 – schválení dotací

12. listopadu 2019 Bc. Petra Hessová

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3789/19 ze dne 26. srpna 2019 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1248/19 ze dne 9. září 2019 bylo schváleno poskytnutí dotací pro místní akční skupiny (MAS) v Plzeňském kraji v roce 2019. Dotace pro mikroregiony schválila Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 3789/19 ze dne 26. srpna 2019. Přehled všech schválených dotací naleznete v příloze tohoto článku.


Finanční prostředky dotace budou převedeny na účet mikroregionů a MAS na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace. K uzavření smlouvy je nutné ze strany statutárního zástupce MAS či mikroregionu přinést příslušné razítko. Pokud došlo od podání žádosti ke změně statutárního zástupce, popř. k dalším změnám (např. změna názvu či právní formy atd.), bude při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace doložena ze strany MAS či mikroregionu kopie platných dokladů týkající se těchto změn.

Po ukončení akce předloží příjemce dotace závěrečné vyhodnocení dotace (ZVD) na příslušném formuláři - viz přílohy tohoto článku. Další povinnosti, závazky a ustanovení budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, která bude mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřena.

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace lze ze strany příjemce uzavírat v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019 vždy po předchozí telefonické domluvě na konkrétním termínu s pracovníky Odboru regionálního rozvoje KÚPK:

Mikroregiony - Mgr. Václav Baxa, tel. 377 195 406
Místní akční skupiny - Bc. Petra Hessová, tel. 377 195 695

Soubory ke stažení