Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení "D3 0304 Václavice - Voračice"

18. listopadu 2019 Ing. Alena Němečková
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil dne 15.11.2019 veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0304 Václavice - Voračice“.

Dokument je nadále zveřejněn pro potřebu účastníků řízení.

Soubory ke stažení