Dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2021

10. června 2020 Bc. Kateřina Burešová

Dne 8. 6. 2020 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1548/20 dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2021. Schválené dokumenty jsou přílohou tohoto článku.

Jedná se o:

• „Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021";

• „Metodiku pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021";

• vzor „Pověření výkonem služby/služeb obecného hospodářského zájmu“

Obsah dokumentů může být změněn z důvodu vyhrazení si práva ze strany MPSV projednat je a schválit. Případné změny budou zveřejněny. Termín projednání však není doposud znám!!

Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Bc. Kateřina Burešová, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454

Soubory ke stažení