Dlouhodobě vyvěšené dokumenty

28. února 2020

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Je zveřejňována výroční zpráva vypracovaná Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019 ...

31. prosince 2019

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pro žádosti doručené od 1. ledna 2020)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro žádosti doručené od 1. ledna 2020

07. října 2010

Podmínky pro přijímání datových zpráv

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Pro jejich příjem jsou stanoveny následující podmínky...

19. února 2019

Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Je zveřejňována výroční zpráva vypracovaná Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018.

03. srpna 2016

Postup pro příjímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

Krajský úřad Plzeňského kraje podle § 94 odst. 1 písm. b) a c) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tento postup pro přijímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami. Celý postup pro přijímání a vyřizování stížností je přílohou článku.