Jste zde

Kontakty

Zadejte příjmení nebo jeho část

Výsledky vyhledávání

zastupitel
OŠMS
+420 777353697
referent na úseku organizace školství
OIM
+420 377195 625
referent na úseku investic
zastupitel
OŠMS
+420 377195 216
referent na úseku realizace projektů OP VVV
OŽP
+420 377195 277
referent na úseku životního prostředí, EIA
+420 377195 348
zastupitel, předseda výboru pro veřejné zakázky
OKP
+420 377195 631
referent na úseku památkové péče
ORR
+420 377195 376
referent na úseku stavebního řádu
OŠMS
+420 377195 457
referent na úseku ekonomiky školství
OKHE
+420 377195 278
asistent
OŠMS
+420 377195 469
referent na úseku ekonomiky školství
OVVŽÚ
+420 377195 398
referent na úseku spisové služby
OŽP
+420 377195 393
referent na úseku životního prostředí, dotace,ekonomika
OKŘE
+420 377195 135
referent na úseku vzdělávání úředníků krajského úřadu
OKHE
+420 377195 249
asistent
zastupitel
OKHE
+420 377195 242
asistent
OEK
+420 377195 356
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
OKŘ
+420 377195 150
referent na úseku dotací
OSV
+420 377195 755
referent na úseku sociálních služeb
ODSH
+420 377195 688
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
+420 377195 227
náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj,fondy EU a informatiku, zastupitel
OFPEU
+420 377195 093
vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů

Stránky