Jste zde

ESF v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje

Evropský sociální fond v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje

Složka obsahuje články týkající se projektů v našem kraji financovaných z Evropského sociálního fondu v programových obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013.

V programovém období 2004 - 2006 byl Plzeňský kraj zprostředkovatelem dotací v rámci grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Články z tohoto období jsou ve složce OP RLZ.

Logolink GS OP RLZ v PK

V roli zprostředkujícího subjektu zůstal Plzeňský kraj také v dalším programovém období 2007 – 2013. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Články k této problematice obsahuje stejnojmenná složka.

Foto z realizovaného grantového projektu OPVK v PK      Foto z realizovaného grantového projektu OPVK v PK Foto z realizovaného grantového projektu OPVK v PK  

Logolink GG PK OPVK

Plzeňský kraj se stal také konečným příjemcem dotací z ESF. V prvním programovém období se jednalo o projekt Šance pro budoucnost v rámci OP RLZ. Ve druhém programovém období byl realizován projekt Krok do života 1 v rámci OP LZZ. Informace k oběma realizacím jsou k nalezení ve složce Grantové projekty Plzeňského kraje.

                        

Do stejného období spadá i realizace individuálního projektu v rámci OP VK s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. Informace k němu jsou k dispozici ve složce OPVK IPo Podpora technického a přír. vzdělávání v PK.

ilustrační foto ilustrační foto                            ilustrační foto

Aktualizováno dne 07.10.2013 - 16:23