Jste zde

Aktivity

1. aktivita projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeňský kraj vyslal do Norska osm odborníků ve vzdělávání, kteří se dlouhodobě věnují talentovaným a mimořádně nadaným žákům, metodické podpoře ředitelů zřizovaných středních škol nebo dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Jejich úkolem bylo rozšířit své znalosti v oblasti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, zejména žáků mimořádně nadaných a získat nové nápady pro práci s mimořádně nadanými žáky a inspiraci na aktivity, které bude možné využít v podmínkách vzdělávání v Plzeňském kraji.

Jednání se uskutečnilo ve městě Bergen, administrativním centru kraje Hordaland. Partnerskou institucí v rámci projektu se stal odbor školství úřadu Hordaland Fylkeskommune (www.hordaland.no). V rámci partnerství byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvoří osm zástupců Plzeňského kraje a osm zástupců z norského Hordalandu. 

K naplnění společných cílů projektu bylo důležité se nejprve seznámit s norským školským systémem, systémem podpory věnované žákům se speciálně vzdělávacími potřebami (včetně žáků mimořádně nadaných) a způsobům celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Členové pracovní skupiny a přizvaní hosté následně diskutovali o cílech společného projektu a o aktivitách vedoucích k jejich dosažení. 

Návštěva střední školy Fyllingsdalen Videregaende skole (http://fyv.hfk.no) v Bergenu byla významným bodem celého programu jednání. Střední škola s 580 žáky a 80 zaměstnanci je v oblasti Hordaland výjimečná svou vzdělávací nabídkou. Škola je v souladu se svou vizí místem pro tělesnou i duševní spokojenost a prostorem pro učení. Poznání reálného prostředí školy, výuky, zaměření studia i ukázka práce se žáky byla pro tým z Plzeňského kraje cenným zdrojem inspirace a přispěla k ucelenému pohledu na celou oblast školství. V rámci návštěvy školy měli účastníci projektu možnost se seznámit se způsobem vzdělávání žáků v pečovatelských a zdravotnických oborech a v oboru zaměřeném na hudbu, divadlo a tanec. Výuka na této škole v maximální možné míře rozvíjí kreativitu žáků, schopnost komunikace a empatie.

V rámci odpoledního bloku se pracovní skupina účastnila společného setkání žáků školy u příležitosti regionálních voleb v Norsku „Youth Election Debate“, během kterého žáci diskutovali o volebních programech jednotlivých politických stran. Během této diskuse rozvíjeli žáci své komunikační dovednosti, schopnost vyjadřování, ale také naslouchání a respektování odlišných názorů.

Během návštěvy Hardanger maritime centre (https://fartoyvern.nov nedalekém Norheimsund byla pracovní skupina seznámena s činností námořního centra, které nabízí vzdělávací aktivity žákům škol nad rámec běžné výuky. Žáci zde mají možnost seznámit se s historií lodní dopravy v Norsku a s postupem restaurování lodí. Členové pracovní skupiny si prohlédli jednotlivá pracoviště (truhlářskou a kovářskou dílnu). Zájem vzbudila zejména praktická ukázka výroby přírodních provazů a lan dle tradičních postupů. Námořní centrum slouží zároveň jako pracoviště odborného vyučování nadaným a manuálně zručným žákům, kteří zde nacházejí po studiu pracovní uplatnění. Toto centrum sbírá a dokumentuje původní postupy výroby lodí a vytváří vlastní učebnice, o které je celosvětový zájem.

Návštěva Univerzity v Bergenu byla spojená s blokem přednášek Passion for Science – The Kavli Symposium 2019. Akce se účastnilo přibližně 500 vybraných žáků středních škol, kteří měli možnost diskutovat s laureáty Kavli ocenění za rok 2018 (Nizozemí, USA a Lotyšska) o nejnovějších poznatcích ve vědě a výzkumu v oblasti astrofyziky, nanovědy a neurovědy. Součástí návštěvy univerzity byla také diskuse  o činnosti univerzity. Zástupci Plzeňského kraje velmi kladně hodnotili spolupráci středních škol a vysokých škol vytvářením tzv. univerzitních středních škol. Ty umožňují svým žákům studium některých předmětů na vysoké škole, což má pro žáky středních škol velký vliv na rozvoj jejich talentu a následně jim usnadňuje přechod na vysokou školu.

Představený program VilVite Science Centra (www.vilvite.no) pro nadanou mládež byl inspirací pro práci se žáky mimo školní vyučování. Centrum nabízí vědecké aktivity, které rozšiřují znalosti nadaným žákům a motivují je k dalšímu vzdělávání. Centrem projde ročně přibližně 150 žáků, kteří rozvíjí své schopnosti zejména v přírodovědných předmětech. Podpora rozvoje nadání směřuje nejen k samotným žákům, ale také k pedagogickým pracovníkům, kteří zde mohou načerpat inspiraci pro práci s nadanými žáky.

Během závěrečného workshopu s přizvanými řediteli středních škol zrekapitulovali členové pracovní skupiny získané informace a diskutovali o postupu další spolupráce. Všichni účastníci první aktivity obohatili své znalosti v oblasti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, zejména těch, kteří mají mimořádné nadání a získali inspiraci pro práci s nimi. Byly navázány osobní kontakty, které přispějí k efektivní práci v dalších aktivitách projektu. Druhá aktivita se uskuteční na území Plzeňského kraje v říjnu 2019. 

Projekt získal grant ve výši 66 000 € z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Aktualizováno dne 16.09.2019 - 07:45