Jste zde

Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu

číslo projektu:: EHP-CZ-MOP-1-002
program: Vzdělávání
typ projektu: Projekty mobilit
zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/fondy-ehp)
období realizace: 08/2019 - 08/2020
partnerská instituce: Hordaland Fylkeskommune, Bergen, Norway

Projekt Plzeňského kraje s názvem Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu získal grant ve výši 66 000 € z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Cílem projektu je najít vhodné aktivity ve vzdělávání, které stimulují maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech žáků a zejména žáků mimořádně nadaných, a které budou moci účastníci projektu nabídnout ředitelům zřizovaných škol. S rozvojem potenciálu mimořádně nadaných žáků souvisí i druhý cíl projektu, jenž je další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je taktéž zaměřeno na vyhledávání mimořádně nadaných žáků a na práci spojenou s nimi.

Odborníci ve vzdělávání obou institucí si díky účastí v aktivitách projektu prohlubují své schopnosti, znalosti a dovednosti, které zvyšují kvalitu jejich práce ve prospěch ředitelů škol a žáků škol v regionu. Tato intenzivní spolupráce probíhá v rámci čtyř aktivit projektu a  to formou vzájemných setkávání.

www.eeagrants.org

Aktualizováno dne 12.09.2019 - 12:01