Jste zde

Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem dle ust. § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů