Jste zde

Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č. 2/2017, schválila Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 28. prosince 2017 rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Název zřizovatelského odboru
Zkratka názvu odboru
Číslo usnesení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH
1474/17
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OKP
1459/17
Odbor právní a legislativní
OPL
1443/17
Odbor sociálních věcí
OSV
1458/17
Odbor školství, mládeže a sportu
OŠMS
1465/17
Odbor zdravotnictví
OZDR
1471/17