Jste zde

Povodně 2013

POVODNĚ 2013 - V Plzeňském kraji vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity

Na Krajském úřadě 2. 6. 2013 ve 14:00 zasedala povodňová komise. Na celém území Plzeňského kraje byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise může přijímat mimořádná opatření ke zmírňování následků povodní, například nařizovat manipulace na vodních dílech či dávat operativní příkazy ke zmírňování následků povodní ...

Aktualizováno dne 20.06.2013 - 08:51

POVODNĚ 2013 – Zasedání Krajského krizového štábu 5.6.2013

Na KÚPK 5. června 2013 opět zasedl krajský krizový štáb. Hejtman Milan Chovanec poděkoval složkám IZS, dobrovolníkům a všem, kteří se rozhodli jakýmkoliv způsobem pomoci zasaženým obcím. Další jednání krizového štábu bude svoláno v případě potřeby ...

Aktualizováno dne 20.06.2013 - 08:44

Stránky