Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Prostiboř

Památkově chráněné územíProstiboř
Rejstříkové číslo84831
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecProstiboř

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Prostiboři je vymezen hranicí, která začíná na severu při komunikaci p. č. 2184 a pokračuje k východu po severním okraji p. č. 4/1, 972/3, 1041, 1043, 972/4, 5, 1047/2, 10/1, 11, 13, 16/2, 21, 22, 24, 972/2, dále po západním okraji p. č. 121, 7, 122, 123, zde směřuje k východu po severním okraji p. č. 123, 6, 116, 2169/2, překračuje komunikaci p. č. 2201 a sleduje její východní linii k jihu až po rozcestí s komunikací p. č. 2204, kterou rovněž přetíná, pokračuje po severním okraji p. č. 20 a 15 a stáčí se k jihu podél západní hranice p. č. 2165/57, dále vede podél p. č. 2165/21, 76/3, 70, 69, 100/4, 100/3, 100/2, 63/1, 60/2, pokračuje k severozápadu po jihozápadním okraji p. č. 60/1, 59, 58, 57, 53, překračuje komunikaci p. č. 2176, dále sleduje komunikaci p. č. 2175 až k hlavní komunikaci p. č. 2184, kde hranice končí.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
fara Prostiboř35448 /4-1878
kostel sv. Mikuláše, areál Prostiboř30016 /4-1877
venkovská usedlost z toho jen: špýchar Prostiboř31129 /4-1879