Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Chodský Újezd

Památkově chráněné územíChodský Újezd
Rejstříkové číslo84829
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecChodský Újezd

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Chodském Újezdě je vymezen hranicí, která začíná na severu u hřbitova a míří podél silnice p. č. 3635 k jihu ke křižovatce se silnicí p. č. 3639/1, podél ní se stáčí k východu, překračuje ji a míří dále k jihu podél p. č. 3690/7, 94/1, 420, 3709, 416/3, na jihu vede podél p. č. 416/3, přechází silnici a pokračuje dále po jižní straně p. č. 111, 3688 a cesty p. č. 3671, na západním konci cesty se lomí k severu po západním okraji cesty p. č. 3683/1 a 1856/4, na křižovatce se silnicí p. č. 3639/1 se stáčí po severní hranici cesty p. č. 3653, navazuje na cestu p. č. 3637 a míří podél cesty a hřbitova k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
boží muka Chodský Újezd31520 /4-1760
boží muka Chodský Újezd26873 /4-1761
fara Chodský Újezd100619 /0000
kostel Povýšení sv. Kříže Chodský Újezd37498 /4-1759
venkovská usedlost Chodský Újezd13879 /4-1765
venkovská usedlost Chodský Újezd21878 /4-3551
venkovská usedlost , z toho jen: stodola Chodský Újezd11295 /4-5072
venkovská usedlost čp. 14, E3 Chodský Újezd45373 /4-1762