Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Horní Jadruž

Památkově chráněné územíHorní Jadruž
Rejstříkové číslo84828
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecChodský Újezd

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Horní Jadruži je vymezen hranicí, která začíná při západním vjezdu do obce p. č. 1325/1, na severu pokračuje podél p. č. 2, obíhá p. č. 4 a dál podél p. č. 6, obíhá p. č. 8, 11, dále podél p. č. 12/1, 12/2, 14, 18, přechází cestu p. č. 1328/1, vede podél p. č. 578/4, 21, 10, 11, na východě vede podél p. č. 581/2, překračuje silnici p. č. 1326, pokračuje podél p. č. 624/2 až k cestě p. č. 1339/1, kterou přechází, na jihu vede podél p. č. 1355, obíhá p. č. 28/1, pokračuje podél p. č. 31, 32, 37, 38, 39, 42, 45/1, 46/1, obíhá p. č. 196, přechází silnici p. č. 1337/1 a vede k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
socha sv. Jana Nepomuckého Chodský Újezd29043 /4-1748
venkovská usedlost Chodský Újezd14063 /4-1747
venkovská usedlost čp. 11 Chodský Újezd33411 /4-1745
venkovská usedlost čp. 12 Chodský Újezd42117 /4-1746