Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Jablečno

Památkově chráněné územíJablečno
Rejstříkové číslo84823
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecZbiroh

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Jablečně je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 18/1, pokračuje dál podél p. č. 7, překračuje silnici ke Kohoutovu ve směru na Skryje p. č. 549/1 a částečně obíhá p. č. 283/2, na východní straně vede podél p. č. 15, části p. č. 12, obíhá p. č. 290/2, pokračuje podél p. č. 12, 22, 10, 292, na jihu vede podél p. č. 293, 298/3, 295, 297/2, k severu se otáčí podél východního okraje místní komunikace p. č. 565/1 ke Zbirohu, kterou překračuje, pokračuje podél p. č. 18/3, 18/1, 5/1, 6/1, 4/1, 3, obíhá p. č. 442, na západě vede podél p. č. 2/1, překračuje silnici ke Zbirohu, obíhá p. č. 30/2, pokračuje p. č. 42/2, 24/7, 21, kopíruje východní stranu p. č. 552/4, pokračuje podél p. č. 20 a 18/2 k výchozímu bodu, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
venkovská usedlost Zbiroh26889 /4-2496
venkovská usedlost Zbiroh36375 /4-2495
venkovská usedlost Zbiroh30180 /4-2497