Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Dobřív

Památkově chráněné územíDobřív
Rejstříkové číslo84822
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecDobřív

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Dobřívu je vymezen hranicí, která začíná na severu od silnice do Rokycan a po severní hranici p. č. 48/4, 48/1, 48/2, 48/3 a cesty p. č. 1391/2 pokračuje k východu, zahrnuje p. č. 72, 270, 263, 73, 74, 259, přechází cestu p. č. 1404 a pokračuje dále po severních hranicích p. č. 255, 256/1, obchází Huťský rybník p. č. 1308/1 a po severní hranici p. č. 1304 míří k Padrťskému potoku p. č. 1501/3, který sleduje po jeho východním břehu až k p. č. 11/2, poté přetíná komunikaci p. č. 1315/20 a pokračuje na východ po její jižní straně, po západním okraji p. č. 1251/8 a p. č. 183 se stáčí k jihu, překračuje komunikaci p. č. 1460 a běží po jejím jižním okraji až k rozcestí s komunikací p. č. 1416/1, kde se po jejím západním okraji stáčí k jihu, obíhá p. č. 37/6, vede podél p. č. 37/7, 101, 1242/2, 42/1, 42/2 až ke komunikaci p. č. 1480, dále pokračuje na západ a obíhá p. č. 98, pokračuje podél p. č. 97, 96, obíhá p. č. 118, 1526, opět přechází komunikaci p. č. 1480 a vrací se zpět k severovýchodu podél p. č. 56/2, 36/9, 45, 33/2, 35/2, 35/1, 8/1, 8/2, 7, 4/1 a 2/1 až ke komunikaci p. č. 1315/20, sleduje jižní okraj cesty p. č. 1398/2 směrem k západu, zahrnuje p. č. 11/1, překračuje vodoteč p. č. 10/2, 10/1 a sleduje okraj silnice p. č. 1392/2, obchází z jihu p. č. 29 a pokračuje opět v jižní hranici komunikace p. č. 1392/2, na rozcestí uprostřed obce se stáčí k jihovýchodu a zahrnuje p. č. 24, 1396, na jejím jižním okraji odbočuje k západu po jižní straně p. č. 157, 110, podél komunikace p. č. 1392/4, p. č. 20, 112, 121, 125/1, 13, 12/1, 11, 140, 144/6, překračuje komunikaci p. č. 1394 a sleduje její západní stranu k jihu, v jihovýchodním cípu p. č. 152 odbočuje k západu, obchází p. č. 9/2, přetíná potok p. č. 1517 a pokračuje po jeho západním břehu na sever, přechází Padrťský potok p. č. 1501/3 a kopíruje jeho severní břeh až po jižní okraj p. č. 1391/1, stáčí se k západu a zahrnuje p. č. 1391/1, obíhá p. č. 39, 41/1, 42/1, 43/1, 43/2, pokračuje po západní straně komunikace p. č. 1419, kterou přetíná, a napojuje se na okraj p. č. 48/4, zde se hranice zóny uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
chalupa čp. 54 Dobřív34315 /4-2457
silniční most se sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého Dobřív29421 /4-2444
venkovská usedlost Dobřív16435 /4-2451
venkovská usedlost čp. 16Dobřív18422 /4-2454
venkovská usedlost čp. 164 Dobřív39994 /4-2450
venkovská usedlost čp. 43 Dobřív47596 /4-4186
venkovská usedlost čp. 5 Dobřív36008 /4-2447
venkovská usedlost čp. 7 Dobřív29565 /4-2449
venkovská usedlost eč. 95 Dobřív28418 /4-2452
venkovská usedlost, z toho jen: stodola Dobřív101690 /
Vodní hamr Dobřív Dobřív35458 /4-2443
zájezdní hostinec Dobřív18256 /4-2456