Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Lhota

Památkově chráněné územíLhota
Rejstříkové číslo84817
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecChříč

Popis zóny

Rozsah památkové zóny ve Lhotě je vymezen hranicí, která začíná v severozápadní části obce u p. č. 16/1, pokračuje východním směrem podél p. č. 8/1, 8/3, 6, 5/2, 3/6, 3/7, 3/11, 124, 315, 35/2, na východě vede podél p. č. 35/6, 35/7, přechází komunikaci p. č. 498/1, pokračuje podél p. č. 35/3, 12, 34, 33/2, obíhá p. č. 38/3, pokračuje podél p. č. 33/1, překračuje komunikaci p. č. 504, vede podél ní, obíhá p. č. 13, na jihu vede podél p. č. 18/2, 18/1, 36, 24/1, 22/2, 22/1, 20/2, obíhá p. č. 1, na západě vede podél p. č. 2, 19/2, překračuje komunikaci p. č. 510, vede po její severní straně na východ až k p. č. 16/1 a podél něj k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
roubená chalupa - areál Chříč34087 /4-1270
roubená chalupa Chříč13895 /4-1271