Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Jarov

Památkově chráněné územíJarov
Rejstříkové číslo84815
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecJarov

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Jarově je vymezen hranicí, která začíná na severním okraji obce v severozápadním cípu p. č. 58/2, pokračuje podél p. č. 58/3, 57/1, 57/2, 53/1, 52/1, 49/1, přechází cestu p. č. 1324, pokračuje podél p. č. 9, 712/2, 46/4, 62/1, přechází komunikaci p. č. 1306/5, obíhá p. č. 12 a pokračuje k jihu podél p. č. 2/1, 3/4, přechází komunikaci p. č. 1318/2, na jihu obíhá p. č. 5/3, v tomto nejjižnějším cípu se hranice památkové zóny v pravém úhlu stáčí k severozápadu a přechází cestu p. č. 1306/1, vede podél cesty p. č. 1309/3, pokračuje podél p. č. 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 1148, obíhá p. č. 31 a na západě pokračuje podél p. č. 32, 66/2, 66/1, přetíná cestu p. č. 1310 a pokračuje podél p. č. 67, 57, 35, obíhá p. č. 63/5 a vede dále k severu podél p. č. 101, 73/3, přetíná hlavní komunikaci p. č. 1318/2 a pokračuje dál podél p. č. 1306/3, 66/2, 61/12, obíhá p. č. 61/1 a 58/2 k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
2 sroubky usedlosti čp.1 "U Motlů" Jarov31996 /4-1285
špýchar statku Jarov39488 /4-1289
usedlost Jarov16571 /4-1288
venkovská usedlost Jarov100811 /0000