Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Hlince

Památkově chráněné územíHlince
Rejstříkové číslo84814
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecHlince

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Hlincích je vymezen hranicí, která začíná na severu při styku komunikace p. č. 854 a zahrady p. č. 2, pokračuje po jejím severním okraji k východu, na východu vede podél p. č. 6/2, 534, obíhá p. č. 538, přechází komunikaci p. č. 533 a 902 a pokračuje k jihu podél p. č. 531 a 65, přechází další komunikaci p. č. 532/1, pokračuje podél p. č. 330, 328 a komunikace p. č. 888, kterou u p. č. 14 přetíná, na jihu vede podél p. č. 14, 15, 17, 21, 22, podél komunikace p. č. 844/1, obíhá p. č. 76/3, na západě pokračuje podél p. č. 34, 35/1, 35/3, 42/1, 3, 2/2, 44, 55/2, 47, po severním okraji p. č. 47 pokračuje k východu ke komunikaci p. č. 854, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
chalupa - areál usedlosti Hlince14418 /4-1268
chalupa čp.9 - areál usedlosti Hlince47247 /4-1267
roubená chalupa čp.8 Hlince35136 /4-1266
venkovská usedlost Hlince102193 /