Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Zahrádka

Památkově chráněné územíZahrádka
Rejstříkové číslo84811
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecČížkov

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Zahrádce je vymezen hranicí, která začíná na severu za mlýnem na severním okraji p. č. 158 a pokračuje k jihu po východním okraji p. č. 155, přechází potok a po jižní straně p. č. 46 míří k jihozápadu, před mostem se po východní straně p. č. 112/2 lomí k jihu, navazuje na p. č. 107 a po jeho východní straně míří k jihu, obchází po východní straně p. č. 109/2 a po východní straně p. č. 98 pokračuje k jihu, po severním okraji p. č. 88/1 se hranice stáčí k východu a po východní straně této a navazující p. č. 89 se stáčí k jihu k silnici p. č. 649/2 a navazující p. č. 649/1, po jejich severním okraji se hranice stáčí k západu až k mostu přes potok, který přechází, po navazující silnici p. č. 23/8 se hranice stáčí k severovýchodu až k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo