Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

Řesanice

Památkově chráněné územíŘesanice
Rejstříkové číslo84809
VyhlášenoVyhláška MK č. 249/1995 Sb.
Typ zónyvesnická památková zóna
ObecKasejovice

Popis zóny

Rozsah památkové zóny v Řesanicích je vymezen hranicí, která začíná na severu za kostelem a vede po severní straně p. č. 13/1, na východě pokračuje podél p. č. 7/1, 1/1, vede podél silnice p. č. 1248, kterou na konci p. č. 1211/12 přechází, pokračuje podél p. č. 117, 82, 153/2, 152/2, přechází cestu p. č. 1215/2, pokračuje podél p. č. 87, 90/2, 90/1, 129/28, na jihu vede podél p. č. 97, 95, 110, 109, 104/1, 105/1, 108, vede podél cesty p. č. 1214 až k silnici p. č. 1221/3, na západní straně překračuje silnici p. č. 1224 a pokračuje dále podél p. č. 59/4, 59/1, 55, 54, 48/2, 48/1, na severu vede podél p. č. 35/2, 30, 29, 692, 74, vede podél komunikace p. č. 1212/20, přechází komunikaci p. č. 1228, pokračuje podél p. č. 80, přechází silnici p. č. 1239/1 a pokračuje dále podél p. č. 16, 13/3 a 1196/2 až k výchozímu bodu.

Výpis památek v památkově chráněném území

Název památkyObecČást obceRejstříkové číslo
kostel Všech svatých Kasejovice23397 /4-441
tvrz, areál Kasejovice25696 /4-440